Strategische capabilities, VRIN model voor onderscheidend vermogen

Strategische capabilities, VRIN model voor onderscheidend vermogen

Strategische capabilities als competitief voordeel.

Strategische ‘bekwaamheden’ (Strategic capabilities) zijn de activiteiten die een bedrijf onderneemt die kunnen bijdragen aan zijn lange termijn bestaan en zijn competitieve voorsprong op de concurrenten. Deze blog geeft een handreiking om uw organisatie strategisch te verbeteren.

Een aantal strategische capabilities:

Resources (hulpbronnen) die een bedrijf heeft in combinatie met competenties waarop deze bronnen gebruikt worden, bepalen hoe goed een bedrijf functioneert. Een andere strategische capability is dat een bedrijf zich kan aanpassen aan veranderingen in de omgeving. Dit zijn dynamische mogelijkheden (dynamic capabilities). Drempel mogelijkheden (Threshold capabilities) zijn acties die nodig zijn voor een bedrijf om mee te kunnen doen in de markt, eigenlijk is alles wat hieronder valt een eis voor het bestaansrecht. Onderscheidend vermogen (distinctive capabilities) is nodig om competitief voordeel te behalen op concurrenten. Kern competenties zijn de gelinkte set van vaardigheden, activiteiten en bronnen die gezamenlijk klantwaarde leveren. Dit onderscheid je van je concurrentie. Hoe sterk zijn de strategische capabilities in uw organisatie? Dit kan men onderzoeken aan de hand van het VRIN model.

Het VRIN model toegepast op strategische capabilities: ‘V’ – Value (waarde) of strategic capabilities: Strategic capabilities zijn van waarde wanneer ze in een markt een competitief voordeel opleveren tegen kosten die laag genoeg zijn om nog een goede winst te behalen. ‘R’ – Rarity (zeldzaamheid): Rarity betekent dat er een capability is die alleen uw bedrijf of enkele anderen bezitten. Deze capability kan er voor zorgen dat het competitieve voordeel langer behouden blijft. ‘I’ – Inimitability (niet imiteerbaar): Inimitable capabilities zijn capabilities die rivalen erg moeilijk vinden om te kopiëren of zelf te leren. Het is belangrijk om te onthouden dat competitief voordeel zelden of nooit ontstaat door Tangible Resources (voelbare, zichtbare bronnen). ‘N’ – Non – substitutability (niet vervangbaar): Als de kans klein is dat uw product over genomen kan worden of een imitatie geproduceerd kan worden dan betekent dat niet meteen dat u een competitief voordeel heeft ten opzichte van uw concurrenten. Het kan namelijk ook zo zijn dat er een substituut is voor het product.

Het komt in deze blog neer op de vraag: Heeft uw bedrijf genoeg verschillende competenties die ervoor zorgen dat er competitief voordeel ontstaat? Deze zijn namelijk essentieel voor een duurzame lange-termijn strategie.